Onderzoek naar Synovium NAP

Bezig met laden...

Synovium N.A.P.

Synovium NAP is een voedingssupplement voor paarden bestaande uit een combinatie van plantaardige producten (Williams et al., 2006). Het product draagt sterk bij aan de musculoskeletale gezondheid van het paard en dient ter ondersteuning voor de bescherming van peesweefsel, gewrichten en botten. Tevens zorgt het voor een verhoging van het immuunsysteem, mineralisatie van de benen, vorming van rode bloedcellen, synthese van collageen, bescherming van de lever en verhoging van de doorbloeding. Het helpt bij lichte blessures als spierpijn, maar ook vooral bij gymnastische oefeningen. Het paard ervaart een algemeen welbehagen, waardoor het paard zich makkelijker laat trainen en uw trainingen dus veel effectiever zijn. Het wordt geadviseerd als voedingssupplement voor paarden in zware training, revalidatie en jonge paarden in het begin van hun training.

Synovium NAP bevat 3 plantaardige middelen waaronder Harpogophytumprocumbens (Duivelsklauw), EquisetumArvense (Paardestaart) en ChrysantellumIndicum/Americanum. De drie producten samen zorgen voor een optimaal herstel en preventie van het bewegingsstelsel na en voor zware training.

 -        HaprogophytumProcumbens (Duivelsklauw)

Duivelsklauw is een inheemseplant uit Zuid-Afrika en de oostelijke delen Afrika. Het groeit voornamelijk in de woestijn.Van oudsher werd het gebruikt bij gewrichtsproblemen, waarbij het zeer goed zou helpen tegen gewrichtspijnen en ontstekingen vanwege het kalmerende en pijnstillende karakter. Tevens heeft Duivelsklauw een krampwerende werking. Uit onderzoek in Zwitserland bij paarden met artrose bleek dat de bijwortels van Duivelsklauw een uitstekend alternatief boden voor de behandeling met farmaceutische pijnstillende en ontstekingsremmende preparaten (Prat Vet Equine 1994, Vol 26 no.1 49-53).Meerdere onderzoeken humaan en met laboratoriumdieren wijzen op een analgetische (pijnstillende), anti-flogistische (ontstekingsremmende) (Erggelet, et al., 2008), anti-oedemateuze (anti-zwellende), anti-arthrotische (anti-gewrichtsslijtage), antiproliferatieve (tegen ongeremde celdelingen) (Anon et al., 2003) en cardiovasculaire werkingen zoalsanti-aritmisch (tegen ritmestoornisen van het hart), positief inotroop (betere contractiekracht van het hart, negatief chronotroop (zorgt voor een lagere hartfrequentie) (Izzo et al., 2005).

De European ScientificCooperative on Phytotherapy verzameld, beschikt en fraseert de wetenschappelijke informatie die beschikbaar is voor plantaardige middelen. ESCOP adviseert humaan Duivelsklauw voor osteoarthritis (ontsteking van het gewricht), lage rugpijn, dyspepsie (maagklachten) en verlies van eetlust. Tevens tonen onderzoeken aan dat het zou helpen voor tendinitis (peesontstekingen), rheuma en (osteo)arthritis (Brien et al., 2006). Het wordt vermeld op de lijst van verboden stoffen alleen zijn er nog geen commerciële testen beschikbaar waarbij daadwerkelijk Harpogophytum te meten is in het bloed, alhoewel er wel testen beschikbaar zijn dit te meten in de urine.

De werkzame bestandsdelen van Duivelsklauw zijn; Iridoide glycosiden, flavonoiden en luteoline glycosiden. Onder de irodoide glycosiden wordt verstaan; harpagoside, harpagide en procumbide. De flavonoiden bevatten kaempferol en de luteoline glycosiden fenolzuren (Andersen et al., 2004). In de bijwortels van Harpagophytum(Duivelklauw) wordt gemiddeld 0,5-3% aan iridoide glycosiden gevonden welke als voornaamste actieve component worden gezien. Met harpagoside (8-cinnamoyl harpagide), een van deze iridoiden,wordt het meest medicinale effect bereikt.

Harpagoside zou volgens sommige artikelen de expressie van COX-2 remmen en LPS-geïnduceerdiNOS onderdrukken, dit zou tot gevolg hebben dat er minder ontstekingsmediatoren vrijkomen (Huang et al., 2006). Ook wordt er in een ander artikel aangetoond dat de serum concentratie harpagoside samen hangt met de inhibitie van leukotriene biosynthese (Loew et al., 2001). Beider artikelen wijzen op een anti-inflammatoir effect. Pearson bekeek het anti-inflammatoir effect bij paarden aan de aan hand van het meten wat gewrichtsvloeistoffen waarbij een vermindering van de concentratie PGE2 (ontstekingsremmende stof) werd gevonden (Pearson et al., 1999).

De biologische beschikbaarheid van Haprogophytumwordt vooral beschreven in humane studies wijzen uit dat extracten meer dan 50mg harpagoside per dag moeten bevatten om hun werkzaamheid te betrachten (Chrubasik et al., 2002), hierover is helaas niets bekend bij paarden. Wel is bij paarden de metabolisatie van Haprogophytum gemeten bij orale opname waarbij metabolieten (overblijfselen) werden gevonden in de urine. Dit duidt dus op een daadwerkelijke opname vanuit de darm (Colas et al., 2006).Op dit ogenblik wordt in de ESCOP een minimum gehalte van 1% harpagoside of 2,2% irodide glycosiden vereist om deze effecten te bewerkstellingen. Wanneer uw paard 20 gram 2 maal daags wordt gevoerd wordt ruim aan deze marge voldaan.

Duivelsklauw kan positief getest worden tijdens een wedstrijd. Zorg dat u minimaal 48 uur voor aanvang van de wegstrijd dit product niet meer gebruikt bij uw paard.

-        EquisetumArvense (paardestaart)

Equisetumarvense is een plant die al in de Romaanse en Griekse tijd werd  gebruikt als phytotherapeutisch middel. Het wordt vooral gevonden in de delen van Zuid-Europa, Azië, het Midden-Oosten en Noord-Amerika. De holle stammen (welke gedroogd siliconen kristallen bevatten), spruiten en de taken worden gebruikt voor medicinale doeleinden, dan wel vers als gedroogd. Preparaten die commercieel beschikbaar zijn worden of gedroogd of in vloeibare substanties geprepareerd en verkocht. In het verleden werd Paardestaart gebruikt om bloedingen te stoppen, ulceraties en wonden te helen, tuberculose te genezen en nierproblemen te verhelpen.

Phytochemische analyse van EquisetumArvense detecteert de aanwezigheid van tannines, saponinnes, sterolen enflavonoiden (Sandhu et al., 2010).Er zijn studies bekend overde effecten van Paardestaart in mensen, waarbij voornamelijk wordt de anti-inflammatoire (ontstekingsremmende), analgetische (pijnstillende) en antioxidante(bescherming van de cel) werkzaamheden worden beschreven.

Studies tonen aan dat Equisetumook diuretische(vochtafdrijvende) effecten zou hebben(Graefe et al., 1999), en van voordeel is bij de versterking van beenderen.In Italië werd een onderzoek gedaan waarbij 122 vrouwen calcium en Equisetumarvenseter behandeling van osteporosiskregen (Corletto et al., 1999).Silicium, een mineraal voor de opbouw van bot, welke tevenswordt terug gevonden in de kern van stam, zou zorgen voor een verbeterde botopbouw.Daarnaastkomt in andere studies naar voren dat het plantenextract een antioxidante werking bevat (Cetojevic-Simin et al., 2010). Tot slot beschrijven meerdere artikelen de sterk anti-inflammatoire component bij Equisetum. De precieze mechanismes en actieve componenten die schuilen achter het anti-inflammatoire en tevens analgetische effect zijn echter nog niet echt geheel duidelijk, wel worden de effecten duidelijk beschreven (Monte et al., 2004).

Een standaard dosis die humaan wordt aangehouden is 300mg 3 maal daags. Een nauwe therapeutische dosis dient voor paarden aangehouden te worden vanwege het sedatieve effect voorafgaand aan een periode van excitatie en tremoren (Dos Santos et al., 2005). Zoals eerder vermeld, een dosis van Synovium NAP twee maal daags 20 gram zal aan deze eisen voldoen. Tevens dient gelet te worden op een van de bekende bijwerkingen van Equisetum. Humaankan het zorgen voor een daling van de vitamine B1 concentratie (Henderson et al., 1952). Gelukkig wordt bij paarden vitamine ruim voldoende aangemaakt door de bacteriën in de darm en zal niet snel tekort schieten. Echter, bij volledigheid en wanneer een paard in volle training wordt gehouden kan het supplementeren van vitamine B worden aanbevolen. U zou dan kunnen kijken naar een van onze andere producten; SynoviumLactaplus.

-        ChrysanthellemAmericanum/Indicum

Chysanthellemspp. is een tropische plant afkomstig uit Amerika of uit detropische gebieden rondom Azië. CrysanthellemIndicum is erg populair in Azië en wordt vaak verwerkt in thee. De plant in zijn algemeen staat bekend de lever te beschermen, de galafscheiding en spijsvertering te bevorderen. Tevens dient het ter behandeling van blaastenen, artritis het zou de bloedsomloop verbeteren (Guillot et al., 1993).

De medicinale componenten Chrysantellembevattenglycosides, tannins, alkaloiden, maar voornamelijkflavonoiden en saponinnes (Guillot et al., 1993). Veel van deze bestandsdelen zijn ook terug te vinden in beider bovenstaande plantaardige middelen.

Een studie bij intra-peritoneale(in de buik) toediening van een waterige oplossing van Chrysantellumbij muizen gaf significantedosisafhankelijke bewijzen van anti-inflammatoire en anti-nociceptieve(pijnstillende) effecten (Amos et al., 2002). Sommige componenten zouden tevens een antioxidant vermogen hebben vergeleken met de referentie alpha-tocopherol (vitamine E) (Mevy et al., 2012). Het methanolische extract, bijvoorbeeld, van de bloemen van de plant hebben een sterk inhibitoire activiteit tegen xanthine-oxidase (Kong et al., 2000). Het antioxidant vermogen van flavonoidenis ook gerapporteerd (Patil et al., 2009). Farmacologische studies bewezen dat het ethanolische extract van de plant juist hypertensie (verhoogde bloeddruk) verminderd (Lui et al., 2962). Tot slot zou het van toepassing kunnen zijn bij diabetespatiënten, omdat het zorgt voor een significante daling van de glucose in de bloedbaan na regelmatige toedieningen waarbij resultaat werd gemeten na 3-7 dagen (Tanko et al., 2011).

De biologische beschikbaarheid van flavonoiden, een actief component uit de Crysantellum plant, wordt beschreven. Hieruit blijkt dat het typebeta-glycosides (zij vallen onder de groep flavonoiden welke vaak in plantaardige producten worden terug gevonden) goed geresorbeerd worden in het maagdarmkanaal wanneer er sprake is van hydrolyse. Hydrolyse verbreekt de verbinding in het extract waardoor opname mogelijk is, deze wordt doorgaans bewerkstelligd door micro-organismes die zich in de darm bevinden (Patil et al., 2009).

Synovium NAP is een product dat uw paard een uitermate goede ondersteuning biedt voor training op topniveau. Het helpt u en uw paard het onderste uit de kan te halen zonder lichamelijke schade.

-        Referenties

Amos, S. A. M. S. O. N., et al. "Preliminary studies on anti-inflammatory and anti-nociceptive effects of the aqueous extract of Chrysanthellumindicum." ACTA PHARMACEUTICA-ZAGREB- 52.3 (2002): 213-218.

Andersen, Monica L., et al. "Evaluation of acute and chronic treatments with Harpagophytumprocumbens on Freund's adjuvant-induced arthritis in rats." Journal of ethnopharmacology 91.2-3 (2004): 325-330.

Anon.  2003.  Herbs & remedies for fabulously healthy animals.  Brookby Herbs, Clevedon, NZ. www.brookbyherbs.co.nz 


Brien, Sarah, George T. Lewith, and Gerry McGregor. "Devil's Claw (Harpagophytumprocumbens) as a treatment for osteoarthritis: a review of efficacy and safety." Journal of Alternative and Complementary Medicine 12.10 (2006): 981-993.

Cetojevic-Simin DD. Antioxidative and antiproliferative activities of different horsetail (Equisetum arvense L.) extracts.J Med Food. 2010;13(2):452-9.

Chrubasik, S., S. Pollak, & A. Black.  2002.  Effectiveness of devil’s claw for osteoarthritis. Rheumatol.  41:1332-1333.

Colas, Cyril, et al. "Liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometric characterization of Harpagophytum in equine urine and plasma." Rapid communications in mass spectrometry 20.22 (2006): 3257-3266.

Corletto F. [Female climacteric osteoporosis therapy with titrated horsetail (Equisetum arvense) extract plus calcium (osteosil calcium): randomized double blind study]. Miner OrtopedTraumatol 1999;50:201-206.

Dos Santos, J. G., et al. "Sedative and anticonvulsant effects of hydroalcoholic extract of Equisetum arvense." Fitoterapia 76.6 (2005): 508-513.

Erggelet, Christoph, Bert Mandelbaum, and Eike H. Mrosek. Principles of cartilage repair. Springer, 2008.

Graefe EU, Veit M. Urinary metabolites of flavonoids and hydroxycinnamic acids in humans after application of a crude extract from Equisetum arvense. Phytomedicine 1999;6(4):239-246.

Guillot, Bernard. "Medicinalcompositionsbased on flavonoidsandsaponinsextractedfromchrysanthellum, processfortheirmanufactureandtherapeuticaluses." European Patent No. EP 0317453. 3 Feb. 1993.

Henderson JA, Evans EV, McIntosh RA.The antithiamine action of Equisetum.J Amer Vet Med Assoc 1952;120:375-378.

Huang, T. H., et al. "Harpagoside suppresses lipopolysaccharide-induced iNOS and COX-2 expression through inhibition of NF-kappa B activation." Journal of ethnopharmacology 104.1-2 (2006): 149.

Izzo, Angelo A., et al. "Cardiovascular pharmacotherapy and herbal medicines: the risk of drug interaction." International journal of cardiology 98.1 (2005): 1-14.

Kong, L.D., Cai, Y., Huang, W.W., Cheng–Christopher, H.K. and Tan, R.X. (2000). J. Ethnopharmacol. 73 (1-2): 199 – 207.

Liu, J.F., Chu, C.C., Chien, M.K. and Ting, K.S. (1962). Studies on Antihypertensive Drugs.Yao HsuehPao, 9(3):151-154. Institute of Material Medica, Academia Sinica, Shanghai, China.

Loew, Dieter, et al. "Investigations on the pharmacokinetic properties of Harpagophytum extracts and their effects on eicosanoid biosynthesis in vitro and ex vivo." CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS-ST LOUIS- 69.5 (2001): 356-364.

Mevy, J. P., J. M. Bessiere, and M. Dherbomez. "Composition, Antimicrobial and Antioxidant Activities of the Volatile Oil of Chrysanthellumamericanum (Linn.) Vatke." Journal of Essential Oil Bearing Plants 15.3 (2012): 489-496.

Monte, Do, and Fabrı́cio Hoffmann Martins. "Antinociceptive and anti-inflammatory properties of the hydroalcoholic extract of stems from<i> Equisetum arvense</i> L. in mice." Pharmacological research 49.3 (2004): 239-243.

Patil, Bhimanagouda S., et al. "Bioactive compounds: historical perspectives, opportunities, and challenges." Journal of agricultural and food chemistry 57.18 (2009): 8142-8160.

Pearson, W., S. McKee, A.F. Clarke. 1999. The effect of a proprietary herbal product on equine joint disease.  J. Nutraceuticals Functional Med. Foods. 2:31-46.

Sandhu, NAVDEEP SINGH, S. A. R. A. B. J. I. T. Kaur, and D. I. V. N. E. E. T. Chopra. "Equietumarvense: pharmacology and phytochemistry–a review." Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research 3.3 (2010): 146-150.

Tanko, Y., et al. "Hypoglycaemic effects of the methanolic extract of Aerial part of Chrysanthellumindicum in rats." J. Nat. Prod. Plant Resour 1.2 (2011): 1-7.

Williams, Carey A., and Emily D. Lamprecht. "Some commonly fed herbs and other functional foods in equine nutrition: a review." The Veterinary Journal 178.1 (2008): 21-31.

 

Zullen we je een bericht sturen wanneer we een actie hebben?

Remind me later

Thank you! Please check your email inbox to confirm.

Oops! Notifications are disabled.

© 2021 DocHorse. All Rights Reserved.